Address:

Bucuresti

Phones:

+4 0760.305.800

E-mail:

Miscellaneous information:

Program NonStop în București. De plasare la domiciliul clientului in maxim 30 de minute, Non-Stop.

Sector 1: Calea Griviței, B-dul Ion Mihalache, Turda, Kiseleff

Sector 2: Stefan cel Mare, Calea Moșilor, B-dul Dacia, B-dul Mihai Bravu, Pantelimon, Șoseaua Coletina, Bucur Obor, Baicului

Sector 3: Camil Ressu, Teodor Pallady, Liviu Rebreanu, Vitan, Basarabia, Nicolae Grigorescu, Șoseaua Gării Cățelu

Sector 4: Giurgiului, Oltenitei, Brâncoveanu, Obregia, Emil Racoviță, Luică, Eroii Revoluției, Văcărești, Tineretului, Apărătorii Patriei, Popești Leordeni

Sector 5: 13 Septembrie, Calea Rahovei, Sălaj, Mărgeanului, Ferentari, Sebastian, Antiaeriană

Sector 6: Crangasi, Iuliu Maniu, B-dul Timișoara, Drumul Taberei, Virtuții, Uverturii, Lujerului, Panduri